ძირითადი სტატიები

ოთხმოცზე მეტი გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიის ავტორი.

 

 

  ირმა რატიანი

 

  English